Opening! Linda Hofvander / Den fjärde väggen

Opening! Linda Hofvander / Den fjärde väggen

Welcome to the opening of the exhibition Den fjärde väggen (The Fourth Wall) by Linda Hofvander, Friday May 3 from 5-8pm!