DUO – Karolina Erlingsson | Lotten Pålsson

Vernissage: 17 januari kl 17-20
 Utställningen pågår 17 januari – 1 mars 2020 DUO är en utställning med Karolina Erlingsson och Lotten Pålsson. Deras enskilda arbeten – som omfattar text, fotografi, film och objekt – bär på flera gemensamma drag. I en lågmäld poetisk ton intresserar de sig för relationen mellan närvaro och frånvaro, materiellt och…