Santiago Mostyn – How Important is Speed in a Revolution?

Santiago Mostyn – How Important is Speed in a Revolution?

11.1 – 24.2 2019

På fysiklektionerna i grundskolan får vi lära oss om jordens rotation kring sin egen axel – om hur jorden kretsar kring solen. När ett externt objekt, som jorden, rör sig i en cirkulär omloppsbana runt ett annat objekt, som solen, på engelska kallas det för revolution. Denna revolution ger oss årstiderna – långa sommarkvällar och kalla vinterdagar, migration, återfödelse. Om vi istället ser på begreppet med en politisk utgångspunkt – om vi, i berättelsen om en västerländsk maktordning, färdas i den yttre omloppsbanan, vilka växlingar behöver vi göra för att ta oss tillbaka till ljuset? I vilken hastighet behöver vi färdas?

Från din utgångspunkt ser du kanske: följderna av vitas våld, ett rituellt maktskifte, eller en brottsplats. Våra kroppar, framför och bakom kameran, är kroppar som arbetar, kroppar som visas upp. En man från Trinidad sträcker fram sin hammare och överlämnar sig själv, inför Gud och inför min kamera. Ett hav – det Egeiska – syns bakom de åror som hjälpte mig att ta mig över det.

”Ordning följer en rak tidslinje och slutar i kaos” skriver neuroforskaren Leah Kelly.

”Men människor älskar att skapa ordning. Precis som molekyler, som på egen hand formerar och arranger- ar sig i mer och mer komplexa strukturer, sorterar vi med tiden in våra uppfattningar om rörelser till gester, arrangerar språk till berättelser. Livet trotsar förgängelse. Berättelser trotsar glömska. Och livet och berättelserna tillsammans upphör aldrig att trotsa utplåning.”
– S.M.

Santiago Mostyn (f. San Francisco) är en konstnär bosatt i Stockholm vars konstnärskap utgår från politiska aspekter av personliga erfarenheter. I fotografi, video, skulptur och performance ifrågasätter han etablerade sociala normer genom att lyfta fram kulturella utanförskap.

Mostyn är utbildad på Yale University, Städelschule i Frankfurt och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, där han tog sin master 2013. Han har ställt ut på bland annat Kunst-Werke i Berlin (2008), Turner Contemporary i Kent (2011), Malmö Konsthall (2013), Kunsthall Stavanger (2014) och Moderna Museet i Malmö (2015) och Stockholm (2016). Han medverkade i den nionde upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017 och arbetar för närvarande som curator för Modernautställningen 2018, en genomlysning av samtidskonst i Sverige. Hans verk har uppmärksammats i bland annat The New Yorker, Interview Magazine, BBC Radio och Creative Time Reports.