Santiago Mostyn – How Important is Speed in a Revolution?

11.1 – 24.2 2019 På fysiklektionerna i grundskolan får vi lära oss om jordens rotation kring sin egen axel – om hur jorden kretsar kring solen. När ett externt objekt, som jorden, rör sig i en cirkulär omloppsbana runt ett annat objekt, som solen, på engelska kallas det för revolution. Denna revolution ger oss årstiderna…