Arnis Balcus – Beyond the Blue River 7/8 – 13/9 2015

Arnis Balcus – Beyond the Blue River 7/8 – 13/9 2015

Kulturell nationalism strävar efter att skapa och upprätthålla tydliga gränser mellan de som är en del av något och de som står utanför. I den lettiska staden och regionen Zilupe (Blå floden) är denna gränsen på samma tid båda närvarande och frånvarande. Belägen i östra Lettland, gränsar Zilupe både till Ryssland och Vitryssland. I denne landsbygdsregion bor det individer av en räcka olika etniska upprinnelser, men mer än 50 procent av befolkningen är ryska. I Zilupe regionen existerar bara gränsen mellan Lettland och Ryssland på den topografiska kartan. Vardagen vittnar om en blandning av kulturer: det latinske alfabet växlar med det kyrilliska; EU-subventionerade matvaror konsumeras med varor insmugglat från Ryssland. Etniska, lingvistiska och kulturella skillnader gör Zilupe till et område som präglas av sitt föränderliga tillstånd, och ett upphov till fruktan när lettisk media framhäver regionen som en spökbild av den ukrainska regionen Donbass.

Arnis Balcus intresserar sig för konstruktionen av myter och fakta som karakteriserar samhället i Zilupe regionen och i Lettland i allmänhet. Beyond the Blue River är delvis en utforskning av den visuella kulturen i en region där kultur överskrider den juridiska gränsen. Balcus porträtterar Zilupe med en kombination av egna fotografier, tidningsbilder, objekt och fotografier från arkiv och museum.

Arnis Balcus är verksam i Riga, Latvia, och tog sin mastergrad i fotografiska studier vid University of Westminster, London. Han har bland annat tidigare ställt ut vid Mark Rothko art centre i Daugavpils, Street Level Photoworks i Glasgow och vid Overgaden, Köpenhamn.

http://www.balcus.lv/

Vernissage fredag 7 augusti kl 17-20. Välkomna!