Thom Bridge – After a while it gathers itself back (Längre bort än man kan se) 19/9 – 2/11

I rummet [format] presenteres After a while it gathers itself back (Längre bort än man kan se) som består av ett urval verk av Thom Bridge. Utställningen beaktar både människans och fotografins uppfattning av ljuset i universum. Som en rumslig installation arbetar utställningen inom ett utvidgat fotografiskt fält för att förändra, förhöja och förlänga mediets upplevda…

Simon Berg – Materiens motstånd 10/5 – 15/6

I rummet [format] visas utställningen Materiens motstånd, ett resultat av Simon Bergs utforskande av vardagens materia, av livets kött och material. I sina detaljerade betraktelser av den omkringliggande tillvaron, ställer Berg livets hårda beståndsdelar mot det mjuka. Det är en närgången och fascinerande studie av det fysiska. Med kameran dissekerar Berg båda det levande och…

Jennie Rosberg – Den tomma mängden 15/3 – 20/4 2014

I rummet [format] visas utställningen Den tomma mängden av Jennie Rosberg. Den tomma mängden är ett begrepp inom matematiken för en mängd som inte innehåller några element. Som en slags behållare som saknar sitt innehåll, särskiljer den sig från alla andra mängder just genom avsaknaden. Sålunda ter den sig både specifik och intetsägande på samma…

Noomi Ljungdell – A House / An Inventory. 18/1-2/3 2014


Vi kan särskilja mellan två typer av skapande processer: Den som börjar med ordet och 

stannar vid en bild, och den som börjar med bilden och stannar vid dess verbalisering. Italo Calvino Noomi Ljungdell sin utställning A House / An Inventory tar utgångspunkt i ett hus som ett forskningsobjekt. De grundläggande frågor, som hur huset…