Øystein Dahlstrøm – Still life relics 25/8 – 23/9 2012

Øystein Dahlstrøm – Still life relics 25/8 – 23/9 2012

I utställningen Still Life Relics kombinerar Øystein Dahlstrøm olika föremål och material som motiv i fotografiska montage. De föremål Dahlstrøm hittar och fotograferar är ofta från byggarbetsplatser och andra rester i det allmänna landskapet, iscensatt och framhävt i ett nytt sammanhang. I tillägg till projektet Still Life Relics visar Dahlstrøm också bilder av arkitektoniska rum och ytor, som bygger ett landskap omkring de hittade objekten.

De fotograferade föremålen kan uppfattas som ”objet trouvé”, ett funnet objekt. Fristående från sitt ursprungliga sammanhang är objekten öppna för ett mentalt landskap, ett tillstånd, en metafor eller en association, medan de också kan vara specifika spår eller ett minne av sin förlorade mening och funktion.

Precis som arkeologerna gräver upp spår av en tid som har varit kan fotografierna ses som en studie av objekt som tecken eller ikonografiska symboler av kultur och civilisation, men också genom sin form och materialitet att skapa mentala utrymmen för erfarenheter, känslor och existentiella associationer.

Dahlstrøm är intresserad av associationer och spänningar som kan skapas genom form och materia, massa och tomrum, det monumentala, i motsats till övergående genom erosion och vittring, ruiner och förfall. Frågor som rör lika mycket om människan som ett rekord av objektet i själv, en balans mellan beskrivande och abstrakta, och en kombination av inåtvänd och utåtriktad.

Ämnet sätts i ett nytt sammanhang och med en förstärkt form, både som sitt naturliga själv och som en bild. Detta kan skapa en spänning av motsägelser i balansen mellan säkerhet och det gåtfulla, det kända och okända.

Øystein Dahlstrøm har en Master of Arts från Konstakademien i Bergen. Han har haft separatutställningar på Galleri Brandstrup i Oslo, konstnärscentret i Molde, Buskerud och Hordaland. Han har deltagit i samlingsutställningarna Forårsutstillingen Charlottenborg konsthall, KIC-North art Budelsdorf, Tyskland och Höstutställning på Kunstnerernes hus i Oslo. Dahlström är inköpt av Statoilsamlingen, Norska Kulturrådet, Bergens kommunråds konstsamling samt flera privata samlingar.

Utställningen stöds av Norske Kulturrådet,  Norsk Fotografisk Fond och den Kgl. Norske ambassade.

Vernissage lördag 25 augusti kl. 14-18.

Varmt välkomna!