Myne Søe-Pedersen – Again 29/9 – 9/12 2012

Myne Søe-Pedersen – Again 29/9 – 9/12 2012

Utställningen Again av danska konstnären Myne Søe-Pedersen är en övervägd utforskning av tidens gång, av transformationer och det fotografiska mediet självt. Den visar verk från serierna Untitled Bookcovers och Untitled Negatives.

Från gamla bortglömda och kasserade böcker som omsorgsfullt insamlats på olika loppmarknader skapar Søe-Pedersen förbryllande bilder för ögonen att vandra i. Endast ett av verken visar ett bokomslag med en bild av ett faktiskt landskap, resten är monokroma ytor. Men även dem tycks bli landskap; abstrakta och poetiska landskap av färg, toner och tygmönster.

Bilderna är förstorade så varje detalj blir synlig och fotograferade med en teknik som avlägsnar djup, detta förstärker upplevelsen av abstraktion då sammanhanget med boken försvinner. Denna omvandling från det 3-dimensionella objektet till det 2-dimensionella skapar istället landskap av tidens tand, tecknade på ytan av ljus och användande, frysta som omslaget såg ut det ögonblick det fotograferades.

Tillsammans med handlingen att samla blir det konceptuella förhållningssättet i Untitled Bookcovers nästan en arkeologisk undersökning av den fotografiska ytan, då Søe-Pedersen ger objekten en ny dimension och funktion, vilket är vad den konkreta men ändå gåtfulla titeln Again hänvisar till.

Arkiv av dolda saker och spår av tid

Ytterst handlar Søe-Pedersens arbete om fotografi självt och dess relation till tid, vilket understryks av de tre bilderna av vattenskadade negativ från serien Untitled Negatives, eftersom de själva hänvisar till den fotografiska processen. Genom det halvt genomskinliga pappret och flera lager anar vi negativen, men som med Untitled Bookcovers innehåller de dold information och vi kommer aldrig få veta vad negativen föreställer. På så sätt formar samlingen av verk ett arkiv av dolda ting och spår av tid som reflekterar över dödlighet och sårbarheten i minnet – kollektivt som individuellt.

Som ett växande arkiv är verken från Untitled Bookcovers i denna utställning ett pågående arbete. De är del av en studie för en framtida bokpublikation med enbart bokomslag. På så sätt är verken öppna. Men de är inte bara öppna i betydelsen oavslutade, även till sin abstrakta karaktär är de öppna för betraktaren att dyka in i landskapen och låta associationer och tankar vandra.

– Inger Ellekilde Bonde

Myne Søe-Pedersen är född 1972 i Köpenhamn där hon bor och arbetar. Hon har studerat vid Gerrit Rietveld Akademiet i Amsterdam och Cooper Union School of Art i New York. Søe-Pedersen har haft en mängd olika utställningar, exempelvis i Danmark, Holland och Tyskland.

Vernissage på Malmö gallerinatt, lördag 29 september kl. 18-24.

Varmt välkomna!