Kristina Bengtsson och Katharina Kiebacher – Cutting a Cake 3/3 – 1/4 2012

Kristina Bengtsson och Katharina Kiebacher – Cutting a Cake 3/3 – 1/4 2012

Förutom Écriture automatique, ’det automatiska skrivandet’, använde kretsen av surrealister andra, mindre kända metoder för kreativt uttryck och inspiration, t.ex. Cadavre Exquis, vars makabra översättning är ’utsökt lik’. Medan Écriture automatique kan utföras av en person, så kräver Cadavre Exquis minst två eller fler.

En person börjar med en teckning eller text, när han är färdig viks papperet och en liten del lämnas synlig. Nästa person fortsätter sedan omedveten om den föregåendes komponent. Denna process fortsätter tills papperet är helt täckt. Resultaten var alltid överraskande och oförutsägbara och öppnade upp för olika diskussioner och tolkningar.

I litteratur och bildkonst har denna metod för dialogiska samarbeten mellan flera konstnärer utvecklats ytterligare sedan 1920-talet, när Cadavre Exquis var i sitt startskede. Sedan dess har metoden antagits i olika former och genererat en mängd samarbeten med många varierande resultat.

Kristina Bengtsson och Katharina Kiebacher har använt denna samarbetsmetod i verket Cutting a Cake som visas i rummet [format]. De två konstnärerna presenterar en bok som skapats under två år, då de bodde i olika städer runtom i Europa. Istället för teckningar använde de fotografiska bilder för att skapa en kedja av associationer som återspeglar deras syn på fotografi. Verket presenteras i bokform med 23 bilder som täcker flera olika fotografiska kategorier: stilleben, porträtt, arkitektur och landskap.

Bengtsson och Kiebacher har huvudsakligen arbetat med bilder från sina respektive fotoarkiv, men en del bilder har skapats speciellt för boken. Den engelska titeln Cutting a Cake uttrycker idén om en gemensam helhet sammansatt av enskilda delar. Men till skillnad från en kaka, har varje bit olika smaker och följer ett eget recept.

Kristina Bengtsson (f 1979) är konstnär baserad i Köpenhamn. Hon är utbildad vid Glasgow School
of Art, Skottland.

Katharina Kiebacher (f 1974) är konstnär baserad i Berlin. Hon är utbildad vid Folkwangeschule,
Essen, Tyskland och Glasgow School of Art, Skottland.

Vernissage lördag 3 mars kl. 15-18.

Varmt välkomna!