Julian Stahlbom 25/8 – 23/9 2012

Julian Stahlbom 25/8 – 23/9 2012

Bröd är ett av de äldsta kända livsmedlen. Tyskar äter mest bröd i världen. Julian Stalbohm föddes i Hamburg 1980 och examinerades från Malmö Konsthögskola 30 år senare. Både brödbakets och krukmakeriets historia sträcker sig betydligt längre bakåt i tiden.

Vaser och krukor tillhör de grundläggande vardagliga bruksföremål som kulturer lämnar efter sig, och som skriver deras kulturhistoria. Samtidigt är vasens ornamentik ofta lika central som dess funktion som kärl. Blomvasen är bukettens mer beständiga kärl, och måste vara vacker utan att överglänsa vad som ställts i den.

I Stalbohms soloutställning Teufelsdutzend på Skånes Konstförening 2011 var buketten central. Krukan var blomvas. I hans utställning på rummet [format] är vasen istället närvarande som ett kärl för brödbak. Vasen har blivit bakform, men bröd jäser alltid efter sin egen plan.

Henning Lundkvist

Vernissage lördag 25 augusti kl. 14-18.

Varmt välkomna!