Helga Härenstam – The Looking Glass Photos 29/8 – 27/9 2009

Helga Härenstam – The Looking Glass Photos 29/8 – 27/9 2009

Helga Härenstam är utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg (MFA 2008). Hon har ställt ut både i Sverige och internationellt, bland annat på Göteborgs konsthall, Världs-kulturmuseet och Röda Sten i Göteborg, samt Centrum för fotografi, Liljevalchs konsthall och Galleri doktor glas i Stockholm. De internationella meriterna omfattar Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Sydkorea och ett flertal utställningstillfällen i Frankrike.

Helga Härenstam har även medverkat vid bland annat Ny nordisk fotografi på Hasselblad Center i Göteborg, Fotomässan i Stockholm och Seoul international photography festival i Seoul. Under september-oktober 2008 arbetade hon som Fotogalleri Hippolytes residenskonstnär i Helsingfors. För tillfället arbetar Helga Härenstam med bas i Göteborg och varvar egna projekt och utställningar med frilansuppdrag och undervisning.

I sina arbeten intresserar sig Helga Härenstam ofta för relationen mellan minnet, fotografin och självbiografin och den balansgång mellan varandra och mellan fiktion och verklighet som dessa ämnen sysselsätter sig med. Att fotografera, är för henne ett sätt att konstruera och berätta, mer eller mindre självbiografiska historier.

I serien The Looking Glass Photos har Härenstam låtit sig inspireras av fotografierna i ett gammalt familjealbum och följt de associationer som bilderna gett henne. Serien är ett pussel av bilder som balanserar mellan det iscensatta och det dokumentära, det verkliga och det overkliga, dåtid och nutid. Helga Härenstams arbeten är ofta exempel på saker och ting i omvärlden som fascinerar och intresserar henne. I serien The Looking Glass Photos har det också kommit att handla om fascinationen inför fotografiet i sig.